Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

2. Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie - Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Barbórki

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Modernizacja i stworzenie bezpiecznego placu zabaw i rekreacji dla dzieci mieszkających w pobliskich domach na terenie miasta Ruda Śląska.

Wybrany do głosowania

3. Parking przy "Górze Antonia" od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Wirek

Wykonanie parkingu zwiększy funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedla oraz ułatwi korzystanie z atrakcji "Góry Antonia" mieszkańcom Miasta.

Wybrany do głosowania

4. LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Ruda

Budowa boiska wielofunkcyjnego do uprawiania piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki w dzielnicy Ruda

Wybrany do realizacji

6. TARTAN NIEBIESKIE DACHY- kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Bykowina

Projekt zakłada wykonanie nowego boiska do piłki nożnej z wyposażeniem oraz strefy gier dla każdego

Wybrany do głosowania

7. Strefa zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Czarny Las

Strefa zabaw będzie miejscem dla dzieci w każdym wieku oraz ich opiekunów; będzie miejscem wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Wybrany do głosowania

8. Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Nowy plac zabaw będzie miejscem dla dzieci w każdym wieku z możliwością podjazdu wózków z racji płaskiego ukształtowania terenu.

Wybrany do realizacji

10. "Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo" - nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka. Tam ruch łączy się z dobrą zabawą.

Wybrany do realizacji

12. Wybieg dla psów na GODULI

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Godula

Projekt obejmuje utworzenie, bezpiecznego i ogrodzonego wybiegu dla psów z przeszkodami w parku A. Mickiewicza w dzielnicy Godula.

Wybrany do realizacji

15. Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice, Bykowina

Główne walory projektu: nauka przez interaktywną zabawę, rozwijanie pasji, samodzielne eksperymenty, dostępność dla wszystkich.

Wybrany do głosowania

18. Kapitalny remont chodnika po stronie zachodniej wzdłuż odcinka drogi jednokierunkowej ul. Brodzińskiego w Rudzie Śląskiej 6

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Halemba

Oczekiwany od lat remont chodnika poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych z problemami kończyn dolnych.

Wybrany do realizacji

19. BURLOCH ARENA - upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas!

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Orzegów

Projekt polega na poprawie estetyki Burloch Areny – budowa i remont schodów, nasadzenie ozdobnej roślinności, uporządkowanie śmietników.

Wybrany do głosowania

20. GODULA OSIEDLE PODLAS - nowa zielona przestrzeń!

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Godula

Projekt polega na uatrakcyjnieniu centralnej części Osiedla Podlas przez wymianę nawierzchni, montaż nowych ławek, nasadzenie roślinności ozdobnej.

Wybrany do realizacji

21. Ruch, zabawa - bezpieczna sprawa. Budowa placu zabaw w Kochłowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Projekt stanowi alternatywę dla spędzania czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami.

Wybrany do głosowania

24. Plac zabaw w Czarnym Lesie

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Czarny Las

Budowa wyjątkowego placu zabaw w Czarnym Lesie.

Wybrany do realizacji

27. Oświetlenie toru rolkarskiego na Bielszowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Budowa oświetlenia na torze rolkarskim, dzięki któremu z toru będzie można bezpiecznie korzystać nawet po zmroku.

Wybrany do realizacji

32. PRZYJAŹNIE SENSORYCZNIE - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Stworzenie sensorycznego placu zabaw uwzględniającego potrzeby dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowym.

Wybrany do głosowania

33. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II przy ulicy Bielszowickiej 108

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Bielszowice

Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych: piłki ręcznej, nożnej, siatkówki, koszykówki z nawierzchnią poliuretanową oraz rekultywacja terenu

Wybrany do głosowania

35. Przyjaznego Koniecznego

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Rudo! Nadajmy Placowi Koniecznego nowy wymiar. Zmieńmy nieprzyjazną i niefunkcjonalną przestrzeń w sercu dzielnicy w miejsce zieleni i odpoczynku

Wybrany do głosowania

36. „Integracyjno- naukowy plac zabaw czyli zabawa bez barier!”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 im. Koniczynki

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Godula

"Integracyjno- naukowy plac zabaw, czyli zabawa bez barier "- nowoczesny, bezpieczny i dostępny obiekt dla dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.

Wybrany do głosowania

37. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ORAZ REMONT NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Halemba

Budowa siłowni plenerowej i remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej

Wybrany do głosowania

38. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej.

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Wirek

Utworzenie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego boiska żużlowego oraz stworzenie na skarpie wzdłuż boiska "strefy kibica".

Wybrany do głosowania

40. Sportowo i bezpiecznie w MP35

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Halemba

Utworzenie mini boiska do gry w piłkę nożną, doposażenie placu zabaw, wymiana oświetlenia oraz ogrodzenia wokół przedszkola.

Wybrany do głosowania

43. PLAC ZABAW - PIASKOWNICA

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Ruda

wykonanie placu zabaw typu piaskownica i ławki oraz kosze na śmieci

Wybrany do głosowania

47. Jedyna w Rudzie Śląskiej Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji dla wspólnych działań osób niepełnosprawnych i sprawnych w każdym wieku

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Wirek

Szansa na nowoczesną, kameralną, zieloną przestrzeń - zabawa, wypoczynek, aktywność i integracja - wreszcie bez barier. Dla wszystkich Rudzian.

Wybrany do głosowania

51. Budowa integracyjnego placu zabaw „CIUCHCIA” przy Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Chebzie

Integracyjny plac zabaw dla dzieci od 3 do16 lat. Bezpieczna przestrzeń pozwalająca na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich użytkowników.

Wybrany do realizacji

52. Wesoły zakątek

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Modernizacja i rozbudowa obecnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 10.

Wybrany do głosowania

54. Budowa bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal wraz z dodatkową infrastrukturą oraz odbudowa, od północnej strony szkoły, ogrodzenia panelowego

Rodzaj: zadanie małe

Budowa bieżni i dodatkowa infrastruktura umożliwi rozwój fizyczny mieszkańców Rudy Śląskiej, a budowa ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo placówki

Wybrany do głosowania

55. Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15

Wybrany do realizacji

58. PieskoLandia w Bykowinie i Kochłowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina, Kochłowice

Wybieg/park dla psów przy ul. Górnośląskiej z wieloma atrakcjami dla naszych pupili. Łatwy dostęp, dobry dojazd, duży parking. Zacienienie.

Wybrany do realizacji

60. MURKI KULTOWE - JAK NOWE! Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo-rowerowej w Bykowinie i w jej otoczeniu

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Modernizacja istniejących murków, mostków, balustrad itp.na alei pieszo-rowerowej w pobliżu szkoły. Czas, by przestały straszyć i nadal nam służyły.

Wybrany do głosowania

65. Miejsce postojowe przy Obwodnicy Rowerowej

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Halemba, Kochłowice

Rowerzyści będą tu mogli odpocząć, schronić się przed wiatrem, deszczem czy słońcem oraz sprawdzić, w którym miejscu trasy obecnie się znajdują.

Wybrany do głosowania

67. Rudzka scena kultury

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Czarny Las, Wirek, Godula, Ruda, Kochłowice, Orzeg...

Projekt zakłada szeroki dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozproszonych po mieście, oraz czynne uczestnictwo w nich mieszkańców wszystkich dzielnic.

Wybrany do głosowania

68. Sport szkolny i przedszkolny

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Halemba, Czarny Las, Wirek, Godula, Ruda, Orzegów,...

Projekt zakłada organizację miejskich zawodów sportowych w Rudzie Śląskiej, wynikających z kalendarza SZS i zajęć gimnastycznych dla przedszkolaków.

Wybrany do głosowania

69. Plac na plac

Rodzaj: zadanie małe

Rozgrywki sportowe pomiędzy mieszkańcami poszczególnych części Rudy Śląskiej w wielu dyscyplinach sportowych, w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Wybrany do głosowania

70. Nasze ligi - koszykówka, futsal, szachy

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice, Nowy Bytom, Halemba

Trzy ważne działania sportowe na mapie naszego miasta dla kolejnych pokoleń. Ich przyszłość zależy od dobrego zarządzania i wsparcia finansowego.

Odrzucony formalnie

1. Wybieg dla psów na GODULI

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Godula

Projekt obejmuje utworzenie, bezpiecznego i ogrodzonego wybiegu dla psów z przeszkodami w parku A. Mickiewicza w dzielnicy Godula.

Odrzucony formalnie

17. Tężnia solankowa w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Bielszowice

Rodzaj: zadanie duże

Tężnia drewniana konstrukcyjna, po której spływa solanka ulegając odparowaniu.

Odrzucony formalnie

41. Zajęcia z robotyki i programowania

Rodzaj: zadanie małe

Zakupu sprzętu do nauki programowania i robotyki, który byłby wypożyczany szkołom podstawowym i ponadpodstawowym i byłby wykorzystywany na lekcjach.

Odrzucony merytorycznie

5. Park solankowy w Kochłowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Projekt budowy parku solankowego w Kochłowicach, blisko kochłowickich plant, oferujący liczne korzyści zdrowotne dzięki solance.

Odrzucony merytorycznie

9. Strefa odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 24

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Halemba

Projekt będzie mieścił się na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej.

Odrzucony merytorycznie

11. Modernizacja osiedla przy ul. Osiedlowej, ul. Krasińskiego, ul. J.Curie, ul. Jarzębinowej. Wykonanie miejsc parkingowych.

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Utwardzenie miejsc parkingowych poprawi funkcjonalność i estetykę osiedla.

Odrzucony merytorycznie

13. Zielony parking

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Budowa zielonego parkingu dla mieszkańców Rudy Śląskiej

Odrzucony merytorycznie

14. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w dzielnicy Godula numer działki 969/40 - Budowa ścieżki zdrowia dla mieszkańców przy stawie Franiol.

Rodzaj: zadanie duże

Dzielnica: Orzegów, Godula

Inwestycja obejmuje przebudowę terenu rekreacyjnego w charakterze ,,Parku Rekreacyjnego - historycznego im. Joanny Gryzik".

Odrzucony merytorycznie

16. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: zadanie duże

W ramach projektu planowany jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Odrzucony merytorycznie

22. Ogólnodostępny Ekologiczny parking z geokraty wykonanej w 100% z recyklingu z montażem dodatkowych latarni dla Bykowiny przy ulicy Wilka 9

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Budowa około 28 miejsc parkingowych z geokraty, która pochłania wodę opadową z zasianiem trawy z drogą dojazdową od strony Wilka 9 i montażem latarni.

Odrzucony merytorycznie

23. Budowa parku zabaw dla psów "ARGO" w dzielnicy Bykowina

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia wraz z śluzą, ścieżek spacerowych, oświetlenia, infrastruktury toru przeszkód dla psów oraz ustawienie ławek

Odrzucony merytorycznie

25. Więcej aktywności w strefie Mrówcza Górka w Kochłowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Budowa niezwykłego placu zabaw w Strefie Aktywności Mrówcza Górka w Kochłowicach, gdzie marzenia stają się rzeczywistością.

Odrzucony merytorycznie

26. Pumptrack w strefie aktywności Mrówcza Górka w Kochłowicach

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Budowa pumptracka w Kochłowicach, w strefie aktywności Mrówcza Górka, zapewniający doskonałe warunki dla rowerzystów o różnym stopniu zaawansowania.

Odrzucony merytorycznie

28. Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Kochłowice

Rodzaj: zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Ogrodzony wybieg dla psów, gdzie pies może zostać bezpiecznie spuszczony ze smyczy, może rozładować swoją energię bez zakłócania spokoju spacerowiczom

Odrzucony merytorycznie

29. Rudzka baza łucznictwa tradycyjnego i sportowego.

Rodzaj: zadanie małe

Projekt ma na celu popularyzację wśród mieszkańców łucznictwa tradycyjnego i sportowego. Zwiększenie możliwości uprawiania różnych rodzajów sportów te

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.

Poprzedni projekt
Następny projekt