1 Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie alei spacerowej łączącej ul. Górnośląską z istniejącą aleją oraz ścieżki zdrowia, montaż ławek, lamp, stołów ping-pongowych, piaskownicy, grilla murowanego, tablicy informacyjnej, słupa ogłoszeniowego.

2 Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Stworzenie systemu monitoringu obejmującego całość zewnętrznych terenów SP nr 18 oraz ZSO nr 3 z kamerą „na żywo”.

3 Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej - budowa bieżni do sprintu wraz ze skocznią w dal

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie bieżni trzytorowej o nawierzchni poliuretoanowej (72 m) zakończonej piaskownicą.

4 Plac zabaw i boisko

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Godula

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną oraz placu zabaw dla dzieci, a także uporządkowanie trawnika przynależącego do placu zabaw oraz ustawienie stolików i ławek na tym terenie.

5 Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy ul. Czarnoleśnej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Czarny Las

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja kilometrowej trasy biegowej znajdującej się na obiekcie sportowym przy ul. Czarnoleśnej oraz modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego.

6 Wymiana nawierzchni parkietu na hali sportowej przy ul. Gen. Hallera 14

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

WYBRANY DO REALIZACJI

Demontaż zniszczonego parkietu i montaż nowego parkietu lub podłogi o nawierzchni poliuretanowej.

7 Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Halemba

WYBRANY DO REALIZACJI

Demontaż istniejącego ogrodzenia i budowa cokołu, wypełnienie przęseł, montaż deski ryflonowej, malowanie i impregnacja desek w kolorze, jak na elewacji budynku przedszkola, wykonanie bramy wjazdowej wraz z automatyką, wykonanie furtki z domofonem.

8 Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 2a

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont parkietu i malowanie sali gimnastycznej, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia nad salą gimnastyczną, zakup nowych bramek, odkurzenie konstrukcji pod sufitem sali, zakup osłon na filary.

9 Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w Orzegowie

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Orzegów

WYBRANY DO REALIZACJI

Ułożenie kostki behaton na utwardzonej powierzchni, ułożenie krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych.

10 Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana starej i zniszczonej posadzki w korytarzu przedszkola na nową komfortową w użytkowaniu i kolorową.

11 Wymiana schodów wraz z poręczami prowadzących z chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola nr 20 oraz Żłobka Miejskiego

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie nowych schodów z poręczą dającą poczucie bezpieczeństwa osobom je użytkującym.

12 Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie "Strefy Aktywności Ruchowej" poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiwicza 15 w Rudzie Śl. 1

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

WYBRANY DO REALIZACJI

Zainstalowanie siłowni napowietrznej oraz urządzeń street workout - zestaw maxi, odnowienie istniejących ławek i wytyczenie nowych alejek na skwerze.

13 Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych (siłownia napowietrzna), wykonanie piaskownicy, ustawienie ławeczek dla opiekunów, koszy na śmieci i zabezpieczenie terenu (piaskownicy) przed psami.

14 Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta

Rodzaj: Zadanie duże

WYBRANY DO REALIZACJI

Oznaczenie poziome i pionowe trasy, wykonanie przejazdów przez ulice, niwelacja przeszkód architektonicznych, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.

15 Budowa chodnika wraz z oświetleniem

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz montaż wzdłuż chodnika ok. 4 latarni i 4 ławek.

16 Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie utwardzonego parkingu na około 37 miejsc parkingowych z wjazdem.

17 Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do ul. Ks. Niedzieli

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie chodnika przy ul. Jasnej od ul. Sportowców do ul. ks. Niedzieli, który poprawi bezpieczeństwo poruszania się tą ulicą.

18 Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Zabudowa progu zwalniającego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców.

×