Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2023

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Ruda Śląska, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 4 673 000 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Ruda Śląska.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem propozycje.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 4 673 000 złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Rewitalizacja parków, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

elektronicznie - od 9 do 27 maja 2022 r.
papierowo - od 9 do 20 maja 2022 r.

Weryfikacja
złożonych projektów

na bieżąco
do 27.07.2022

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

Zgodnie z procedurą odwoławczą

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 29.07.2022

Głosowanie
mieszkańców

Od 05.09.2022
do 11.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 23.09.2022

Zobacz projekty do głosowania

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski