3 Rudzkie miasteczko ruchu drogowego

Rodzaj: Zadanie duże

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie kompleksowego obiektu dla rowerzystów, przeznaczonego do praktycznego uczenia dzieci i młodzieży bezpiecznego korzystania z dróg, składającego się z jezdni, ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych, różnego typu skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych. Wykonanie małej architektury, ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu obiektu.

4 Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja istniejącej infrastruktury. Powstać ma obiekt sportowy przeznaczony do trenowania wielu dyscyplin - boisko do siatkówki, kosza, badmintona, z nawierzchnią polipropylenową.

5 Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

Rodzaj: Zadanie duże

WYBRANY DO REALIZACJI

Zerwanie oraz utylizacja starej warstwy nawierzchni boisk sportowych, naprawa podłoża pod wymienianą nawierzchnię, położenie nowej warstwy poliuretanowej typu natrysk, wymiana belki do skoku w dal, wymiana piłkochwytów.

6 Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu MP Nr 25

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Halemba

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni syntetycznej dla części terenu - ok. 140 m2, wymiana istniejącej nawierzchni mocno zróżnicowanej materiałowo na nową z kostki brukowej - ok. 300 m2, zakup nowych urządzeń zabawowych w celu doposażenia ogródka zabaw, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury, zakup nowych ławek.

9 Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Orzegów

WYBRANY DO REALIZACJI

Kreatywna Strefa Gier obejmująca miasteczko ruchu drogowego oraz stanowiska do gier indywidualnych i zespołowych oraz parking dla rodziców korzystających razem z dziećmi z kreatywnej strefy gier.

14 Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

WYBRANY DO REALIZACJI

Utworzenie na szkolnym placu kreatywnej strefy gier oraz miasteczka ruchu drogowego. Gry mają być wykonane z trwałego, kolorowego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału.

15 Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Czarny Las

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa chodnika o długości 300 mb i szerokości 1,5 m. Początek przy ul. J.S. Dworaka, koniec przy parkingu znajdującym się przy ul. 1 Maja, w pobliżu cmentarza komunalnego. Ustawienie wzdłuż chodnika 2 szt. koszy na śmieci.

16 Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa parkingu na ok. 30 miejsc parkingowych z bezpiecznym wjazdem i wyjazdem od strony ul. Okopowej.

23 Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Godula

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (90 m).

33 Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa siłowni zewnętrznej 14-stanowiskowej wraz z zakupem i montażem urządzeń, ławek, regulaminu siłowni oraz śmietników.

43 FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie "Małpiego Gaju" dla starszych dzieci w formie statku, doposażenie: stoły betonowe z siedziskami blatem podwójnym do gry w szachy lub chińczyka, stół pingpongowy, tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, stojaki na rowery.

48 "Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo” - rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa boiska do siatkówki na sztucznej nawierzchni, powstanie sceny artystycznej w skali mikro dla imprez środowiskowych wraz z powstaniem trawników.

×