Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. PRZYJAŹNIE SENSORYCZNIE - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43


Skrócony opis

Stworzenie sensorycznego placu zabaw uwzględniającego potrzeby dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowym.

Opis projektu

Zakres i przedmiot projektu (opisać, co ma zostać wykonane):
1.Stworzenie przyjaźnie sensorycznego placu zabaw: dostawa i zakup certyfikowanych urządzeń rozwijających zdolności ruchowe, wspierające rozwój zmysłów takich jak słuch, dotyk, wzrok, smak które są niezbędne do harmonijnego rozwoju oraz wspierające komunikację z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się. W skład tych urządzeń wejdą: „Eko – błotna kuchnia” (2 sztuki), „Ścieżka sensoryczna”, „Ogródki ziołowo – warzywne w drewnianych skrzyniach”                   (7 skrzyń), „Marimba-instrument muzyczny”, „Tablica zewnętrzna duża- plac zabaw- PCS” (Tablica do komunikacji alternatywnej i wspomagającej na plac zabaw. Tablica zawiera 107 symboli- znaki graficzne PCS, z różnymi częściami zdania plus cyfry i alfabet, ważne zasady oraz instrukcje użytkowania tablicy).
2.Doposażenie placu zabaw:
Wytyczenie i wykonanie podłoża  mata porostowa pod zestaw zabawowy z zagospodarowaniem lub wywiezieniem urobku. Zakup, dostawa oraz montaż zestawu integracyjnego System PRO                   I 03, który posiada elementy dostosowane do możliwości  rozwoju dużej oraz małej motoryki dzieci w zróżnicowanym wieku przedszkolnym oraz z różną niepełnosprawnością, będzie wspomagał ich aktywność fizyczną, rozwijając jednocześnie zmysły, a także ucząc pracy zespołowej, sprzyjającej dialogowi i nawiązywaniu nowych kontaktów, DOMEK DUŻY z panelami sensorycznymi: tablica do rysowania, gra kółko, krzyżyk, auto, labirynt, ławeczka do siedzenia, stolik, liczydło, huśtawka HSTB-02, huśtawka wagowa HW BS 01 – 2 sztuki.

Demontaż  i zasypanie starych betonowych piaskownic oraz wyrównanie terenu. Usunięcie starych betonowych kwietników i montaż drewnianych skrzyń na warzywa i zioła przed każdą salą, tak aby każda sala mogła obserwować i pielęgnować swoje rabatki.
Zakup 2 piaskownic  PRO PO1 3X3 m,  w celu rozwijania sprawności dotykowej dzieci. Piaskownice zostaną rozmieszczone w 2 niezależnych od siebie miejscach w ogrodzie, uwzględniając zróżnicowanie wieku dzieci w celu uniknięcia tłoku w piaskownicach, a także dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci w nich przebywających. Piaskownice będą odpowiednio przeznaczone dla: 3-4-latków, 5-6 latków. Nad piaskownicami zostaną zamontowane „żagle”, chroniące dzieci przed słońcem w cieplejsze dni.
Zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz regulaminu korzystania z placu zabaw dla zapewnienia komfortu przebywania na placu zabaw starszych członków rodzin.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Drozdów 6 w dzielnicy Bykowina z dala od ulicznego zgiełku w wolno stojącym budynku, który otacza „Ptasie osiedle”. Niewątpliwie atutem naszego ogrodu jest jego położenie oraz wielkość ogrodu. Nasz ogród stanowi integralną część przedszkola oraz toczącego się w nim życia. Jest  miejscem organizacji wielu imprez zarówno wewnątrzprzedszkolnych, jak i integrujących społeczność lokalną. Nie ma lepszej przestrzeni do integrowania dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi. Ponieważ naszym marzeniem jest zachęcenie społeczności lokalnej. Planujemy uprawę roślin w specjalnych, drewnianych skrzyniach.  
Projekt zakłada też wzbogacenie placu zabaw min w zestaw zabawowy dla dzieci z różną niepełnosprawnością, dlatego pojawi się tam Tablica do komunikacji alternatywnej, piaskownice, kosze na śmieci i ławki.

Ogólnodostępność

W godzinach porannych korzystają dzieci przebywające w przedszkolu.
W sezonie letnim- ogólnodostępne w godzinach 17.00-19.00
W sezonie wczesna wiosna, jesień- ogólnodostępne w godzinach 17.00-19.00
W sezonie zimowym- ogólnodostępne w godzinach 17.00- zapadnięcia zmroku
W czasie przerwy wakacyjnej, gdy w przedszkolu nie ma dyżuru- ogólnodostępne 8.00-19.00.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Przyjaźnie sensorycznie - integracyjny plac zabaw dla wszystkich na terenie Miejskiego Przedszkola nr 43”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „32”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PRZYJAŹNIE SENSORYCZNIE - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.