1 Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Zaprojektowanie i wybudowanie małego kompleksu zrównoważonych terenowych tras rowerowych w rejonie dawnego wyciągu narciarskiego w Parku Strzelnica w Bielszowicach. Kompleks będzie zawierać jednokierunkowe trasy o różnym przeznaczeniu i stopniu trudności oraz infrastrukturę towarzyszącą: ławki, stojaki na rowery, śmietniki, oznaczenia tras a także regulamin (m.in. wymagający jazdy w kasku).

2 Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Godula

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie dwutorowej poliuretanowej bieżni (60) wraz ze skocznią do skoku w dal, nowego dojścia z kostki betonowej oraz piłkochwytu z siatki PP oddzielającego boisko, umożliwiającego bezpieczne korzystanie w tym samym czasie z boisk szkolnych, placu zabaw i kreatywnej strefy gier.

3 Plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Orzegów

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw z: - dwupoziomową piaskownicą, - zestawem zabawowym ze zjeżdżalniami, - trampolinami naziemnymi, - zestawem huśtawek, - karuzelą, - labiryntem naziemnym, - ławeczkami.

4 Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z nasadzeniem krzewów niskich - parking

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wymiana nawierzchni parkingu na kostkę betonową. Nasadzenie krzewów niskich.

6 XI Festiwal Artystyczno-Wokalny "do-re-mi" dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów integracyjnych i specjalnych z Rudy Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zorganizowanie XI Festiwalu Artystyczno-Wokalny "do-re-mi" dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów integracyjnych i specjalnych z Rudy Śląskiej wraz z nagrodami i słodkim poczęstunkiem dla uczestników i gości.

7 Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Na terenie obecnego boiska ma nastąpić modernizacja istniejącej infrastruktury. Ma powstać obiekt sportowy przeznaczony do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Niewątpliwym atutem jest skoncentrowanie multifunkcyjnego kompleksu do gier zespołowych. Powstać ma boisko do siatkówki, badmintona. Nawierzchnia polipropylenowa.

9 Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczka” w każdej dzielnicy

Rodzaj: Zadanie duże

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada realizację punktowych elementów odblaskowych aktywnych przy dodatkowym udziale czujników ruchu przy min. 35 przejściach dla pieszych (po 3 w każdej dzielnicy, a w dużych dzielnicach: Halemba, Kochłowice po 4). Pulsacyjne "kocie oczy" będą migały ostrzegając o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych zwiększając tym samym bezpieczeństwo pieszych.

10 Festyn Rodzinny

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu festynu dla dzieci ich rodzin oraz mieszkańców z terenu dzielnicy Kochłowice przy udziale Miejskiego Przedszkola Nr 32 oraz Urzędu Miasta Ruda Śląska. Program imprezy przewiduje organizację zabaw, konkursów rodzinnych oraz zabaw sportowych na świeżym powietrzu mających na celu integrację i zacieśnienie więzi z domem rodzinnym, środowiskiem lokalnym.

12 Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego na powierzchni 200 m2 o wymiarach 20mx10m, na bezspoinową syntetyczną nawierzchnię z barwnymi wzorami. Zakup i montaż urządzeń sportowych typu street workout składających się z systemu drążków, poręczy, drabinek oraz ławeczek, które umożliwiają przeprowadzenie treningu crossfit.

14 Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Strefa gier i rekreacji na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 8 stworzy przyjazne miejsce spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, jak i całej społeczności lokalnej. W połączeniu z sąsiadującym placem zabaw, który jest dedykowany dzieciom młodszym, poszerzy możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Gry podwórkowe, min. szachy ogrodowe edukują i integrują.

15 Budowa placu zabaw w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie placu zabaw wraz z niezbędną nawierzchnią bezpieczną dla najmłodszych przedszkolaków. Zakup i montaż urządzeń gwarantujących bezpieczną zabawę dzieciom. Proponowane urządzenia: huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, 2 ławeczki, bujaczki, karuzela, domek ze sklejki.

17 Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa parkingu wzdłuż ulicy A. Zgrzebnioka łączącego istniejące parkingi przy budynkach 12-14-16 wraz z ich remontem (dopasowanie nawierzchni). Budowa chodnika równoległego do parkingu.

20 Budowa mini siłowni na wolnym powietrzu na terenie starego boiska asfaltowego przy ul. Jarzębinowej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Na boisku przy ul. Jarzębinowej wykonać nawierzchnię tartanową z 6 stanowiskami do ćwiczeń, 4 ławki z oparciem i 2 kosze na śmieci

25 Strefa aktywności sportowej / rekreacyjnej przy ul. Kokota oraz montaż ławek wzdłuż ul. Kokota (od fińskich domków do ul. Wiosennej).

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mimo dużej ilości mieszkańców, okolica na odcinku ul. Kokota (od ul. dolnej do osiedla fińskich domków) wydaje się być zaniedbana i zapomniana. Nie ma w pobliżu miejsca do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Strefa aktywności sportowej w tej okolicy mogłaby być dobrą alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Dodatkowe ławki wzdłuż ul. Kokota, dałyby możliwość odpoczynku okolicznym osobom starszym.

30 Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona na ulicy Bytomskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Orzegów

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Położenie nowej nawierzchni wraz z montażem i pomalowaniem linii poszczególnych części boisk. Boisko do siatkówki powinno mieć 9 x 18 m+ 3 m dodatkowe miejsca poza boiskiem, czyli 10 x 20 m. Posadzenie zieleni.

32 Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Halemba

WYBRANY DO REALIZACJI

Planowana do realizacji wielofunkcyjna infrastruktura sportowa w ramach projektu będzie się składała z następujących elementów: zestaw Street Workout, elementy siłowni zewnętrznej, nawierzchnia z płyt gumowych SBR, zagospodarowanie terenu w postaci ławek i zestawu piknikowego, koszy, tablicy regulaminowej.

34 Spotkanie integracyjne wspólnoty parafialnej św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach spotkania integracyjnego planuje się organizację festynu w czasie odpustu w kościele pw. Św. Pawła Apostoła (tj. 30 czerwca 2019 r.) W ramach festynu zostanie zorganizowana loteria fantowa, odbędą się występy lokalnych zespołów, chóru parafialnego i scholii, oraz zorganizowany będzie konkurs wiedzy o Nowym Bytomiu. Wydarzenie prowadzi konferansjer/animator.

38 Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego

Rodzaj: Zadanie duże

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie obejmuje wykonanie tężni solankowej zadaszonej, alejki wokół tężni oraz łączącej z istniejącą alejką, ławek wokół tężni, zjazdu do wózków (dziecięcych i inwalidzkich) na istniejących schodach prowadzących do strefy aktywności, zakup, montaż stojaków rowerowych, urządzenie terenu w pobliżu tężni, wykonanie nasadzeń (drzew, krzewów, trawy) w najbliższej okolicy w strefie aktywności.

39 Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

WYBRANY DO REALIZACJI

1. Budowa ścieżki korekcyjno-kompensacyjnej. Wytyczenie i wykonanie koryta pod ścieżkę z zagospodarowaniem lub wywiezieniem urobku, podbudowa, wylanie dywanika nawierzchni terraway, ułożenie obrzeży, wykonanie przebruków z kostki granitowej na zakończenie ścieżki. 2. Doposażenie placu zabaw. 3. Wykonanie ścieżki doprowadzającej do placu zabaw oraz ścieżki sensorycznej wraz z wyrównaniem terenu.

42 Kreatywna strefa dla ciała i umysłu na terenie przy Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

1. Przyrządy siłowni napowietrznej. 2. Propozycja street workout. 3. Elementy małej architektury.

48 Modernizacja placu zabaw przy ul. Magnolii w Rudzie

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja placu zabaw poprzez: - wykonanie nawierzchni poliuretanowej - około 200 m2 Instalacja urządzeń w postaci piaskownicy, podwójnej huśtawki, karuzeli i wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią

51 FESTYN DZIELNICOWY 2019 „PARYSKI” DZIEŃ SĄSIADA

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Godula

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

FESTYN DZIELNICOWY 2019 „PARYSKI” DZIEŃ SĄSIADA wolność, integracja zabawa

52 Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie ścieżki dla pieszych utwardzonej, jeden stół do gry, tor do gry w kapsle w wersji malowanej, grill metalowy trójnogi

57 Strefa aktywności "Mrówcza Górka"

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na utworzeniu strefy aktywności w rejonie ul. Oświęcimskiej przy parkingu. Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rowerowej, funkcjonuje jako teren rekreacyjny wśród mieszkańców, ponieważ w promieniu 2 km nie ma żadnego placu zabaw. Dodatkowo, miejsce wykorzystywane jest jako rolkowisko.

60 ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt „Żyj zdrowo na sportowo” zakłada powstanie bezpłatnej, ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej służącej aktywizacji ruchowej i społecznej mieszkańców dzielnicy Ruda oraz niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

5 Plac zabaw w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 35

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Halemba

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wykonanie atestowanego placu zabaw na terenie ogrodu przeszkolą składającego się z urządzeń zamontowanych w dwóch strefach ogrodu: dla malucha - czyli dla dzieci najmłodszych (1+) oraz w strefie dla dzieci niepełnosprawnych i starszych (5+).

8 Wykonanie nawierzchni drogi z obecnie żwirowej na kostkę betonową

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

- wymiana obecnej nawierzchni żwirowo-piaskowej (drogi gruntowej) - wykonanie podbudowy drogi, - ułożenie kostek brukowych wraz z obrzeżami

11 Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o nawierzchni polipropylenowej

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt zakłada poddanie modernizacji części istniejącego boiska betonowego poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do uprawiania gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Boisko o nawierzchni polipropylenowej ma mieć wymiary 32x19 m.

13 Strefa rekreacji w Halembie Kłodnicy. Budowa boiska typu orlik wraz z oświetleniem oraz przynależną siłownią napowietrzną

Rodzaj: Zadanie duże

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Budowa boiska sportowego typu orlik, wykonanie ogrodzenia wokół boiska, postawienie dwóch wiat dla zawodników po 10 krzesełek w każdej z wiat, wybudowanie oświetlenia 6 masztów oświetleniowych, budowa siłowni napowietrznej z ośmioma stanowiskami wyposażonymi w urządzenia dwuosobowe.

16 Wykonanie nawierzchni boiska, montaż bramek oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przy ul. Osiedlowej 13

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wykonanie na boisku przy ul. Osiedlowej 13 nawierzchni tartanowej oraz ogrodzenia za bramkami (piłkochwyty), ponadto zamontowanie 4 ławek bez oparcia, 2 koszy na śmieci i wymiana 2 bramek.

18 DZIEŃ DZIECKA- WYRUSZYĆ NA SZLAK

Rodzaj: Zadanie duże

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Chcemy zorganizować imprezę dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka. W obecnych czasach dzieci i młodzież często zaszywają się w swoich domach i nie wiedzą jak aktywnie wykorzystać czas wolny. Chcemy zorganizować imprezę z szeregiem atrakcji które za razem będą wyzwaniem dla tej grupy odbiorców. Bo wszyscy wiemy ze nie ma nic piękniejszego niż szczery uśmiech dziecka.

19 Ruda - kultura się uda

Rodzaj: Zadanie duże

Dzielnica: Bielszowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

- foldery pamiątkowe, - wystawa w Domu Kultury oraz Muzeum Miejskim im. Chroboka, - 4 spotkania osób związanych z działalnością Domu Kultury od momentu powstania, - koncerty gwiazdy w ramach Nocy Świętojańskiej.

21 "Zielony zakątek" - rewitalizacja skweru w Czarnym Lesie pomiędzy ul. Kokota, a ul. Cynkową

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Czarny Las

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Odnowienie dotychczasowych alejek poprzez wykonanie nowych obrzeży z nową nawierzchnią szutrowa, instalacja małej architektury, dotychczasowe klomby z kwiatami zostaną odnowione, ponadto w „prawej” części skweru proponuje się wydzielić 5 stref (wzroku, węchu, słuchu, dotyku, smaku), całość skweru po jego obwodzie ma zostać obsadzona żywopłotem, a chodnik doświetlony.

22 Aktywny Senior

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Halemba

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zajęcia fitness dla seniorów

23 Ogród przy ulicy Niedurnego atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

W ramach zadania powstanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia napowietrzna - w zamierzeniu plac zabaw miałby nawiązywać do szeroko pojętej stylistyki śląskiej, a siłownia napowietrzna skierowana ma być dla młodzieży i seniorów.

24 Dobre, bo nasze...najlepsze polskie filmy na dużym ekranie

Rodzaj: Zadanie duże

Dzielnica: Nowy Bytom

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Kontakt z dystrybutorami wybranych filmów (SF Kadr i Cyfrowe Repozytorium Filmowe); zamówienie filmów, opłacenie licencji (filmy proponowane do projekcji w kinie to: Amator, Miś, Mój Nikifor, Paciorki jednego różańca, Perła w koronie , Piłkarski poker, Psy, Seksmisja, Zaklęte rewiry, Ziemia obiecana; a filmy proponowane na seanse plenerowe to: Vabank, Vabank II, Kingsajz, Rejs).

26 Wodny plac zabaw

Rodzaj: Zadanie duże

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Inwestycja kierowana jest przede wszystkim dla rodzin z dziećmi bez ograniczenia wiekowego. Plac docelowo ma się składać z niecki basenowej wykonanej z bezpiecznego materiału na podłożu. W posadzce będą zamontowane urządzenia tj. natryski i fontanny oraz inne elementy. Brzeg placu stanowić będą odporne na wilgoć krzesełka wykonane z drewna egzotycznego bądź tworzywa sztucznego.

27 Przebudowa ul. Strażackiej w Wirku. Budowa nawierzchni z kostki betonowej odcinka drogi ulicy Strażackiej do Domu Działkowca "IRYS"

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wykonanie koryta pod drogę, wykonanie warstwy odwadniającej, ułożenie kostki betonowej ok 580 m2

28 Remont siłowni CKS SLAVIA przy Szybie Franciszka w Rudzie

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Należy wykonać w pierwszej kolejności naprawę więźby dachowej i wymianę poszycia dachu nad łaźnią i szatnią. Następnym zadaniem będzie obniżenie sufitu poprzez instalację sufitu podwieszanego do wysokości 3,5 m. W dalszej kolejności powinna zostać wykonana nowa wylewka w pomieszczeniu głównym odporna na uderzenia ciężarów. Kolejnym etapem będzie malowanie dwóch pomieszczeń.

29 Budowa przestrzeni relaksacyjno-wypoczynkowej: Plac Fajrant! z miejscami na grilla, na gry planszowe, hamaki - idealne miejsce do spotkań ze znajomymi

Rodzaj: Zadanie duże

Dzielnica: Bielszowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Plac Fajrant! będzie miejscem dla alternatywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Rudy Śląskiej. To miejsce w którym, wśród zieleni będziesz mógł usiąść na trawie, leżakach i hamakach. Rozpalisz publicznego grilla, zagrasz ze znajomymi i rodziną w gry planszowe, frisby, badmintona kule, czy amatorskiego golfa. Dzięki Wifi i sieci elektrycznej będziesz mógł popracować na świeżym powietrzu.

31 Radosz Arena

Rodzaj: Zadanie duże

Dzielnica: Kochłowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Budowa boiska typu Orlik o wymiarach 62x30 m. Ławki dla zawodników rezerwowych i widzów. Magazynek. Oświetlenie i monitoring boiska. Parking na min. 20 miejsc postojowych.

33 Kulturalnie na Pordzika

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

1. Budowa sceny o wymiarach 5x7 m z zadaszeniem, wejściem elektrycznym, oświetleniem 2. Rozbudowa monitoringu przy boisku Orlik 4 kamery bardzo dobrej jakości z podczerwienią 3. Dostawienie ławek przy placu zabaw

35 Rowerowy plac zabaw - pumptrack Karmańskie

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Ruda

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Pumptrack "Karmańskie" - zagospodarowanie terenów zielonych mieszczących się pomiędzy ulicami Wawelska 7, a Słowiańska 5 poprzez wykonanie toru typu "Pumptrack", który będzie miejscem rozwoju aktywności ruchowej mieszkańców.

36 Budowa drogi dojazdowej - ul. Łowiecka

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Kochłowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

1. Wykonanie projektu na przedmiotowy zakres praw 2. Wykonanie drogi - długość ok. 150 m z kostki.

37 Budowa parkingu przy ul. Górnośląskiej przed wjazdem na teren Gródka Średniowiecznego wraz z miejscem do odpoczynku i tablicą informacyjną

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

1. Wykonanie projektu na przedmiotowy zakres prac 2. Wykonanie parkingu dla ok. 30 samochodów z dojazdem 3. Wykonanie - montaż stojaków rowerowych dla 10 rowerów 4. Wykonanie miejsca odpoczynku - stołu z siedziskami 5. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej gródka średniowiecznego i okolic

40 Parklety dla Nowego Bytomia

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Nowy Bytom

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji tzw. parkletów. Są to konstrukcje drewniane o przykładowych wymiarach 5 x 2 m. Oprócz wyznaczonego miejsca do siedzenia, znajdują się tam przestrzenie, w których nasadzone zostaną rośliny. Konstrukcja jest składana, oznacza to, że można ją w przyszłości rozebrać i np. przenieść w inne miejsce.

41 Rewitalizacja boiska w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej– Bielszowicach.

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bielszowice

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wykonanie boiska do piłki nożnej winno obejmować: zdjęcie wierzchniej warstwy boiska, niwelację terenu, wraz z budową odwodnienia, położenie nowej warstwy (np. trawy syntetycznej, ewentualnie poliuretanowej) wraz z malowaniem linii, montaż siatek na bramkach istniejących w terenie, montaż wysokich piłkochwytów/ogrodzenia od strony ul. Husarskiej i niższych od strony ul. Ułańskiej.

43 Modernizacja infrastruktury sportowej ZS nr 5 obejmująca remont boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki oraz ogrodzenia szkolnego

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Wirek

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wymiana nawierzchni placu - położenie nawierzchni z polipropylenu na boisko o wymiarach 28mx15m, ogrodzenie boiska siatką, tablica na boisko, siatka do siatkówki, słupki do siatkówki aluminiowe, bramki do piłki ręcznej/nożnej 3x2 składana, zestaw do koszykówki GĘSIA SZYJA, siatka do tenisa ziemnego, słupki do tenisa ziemnego - komplet, pozostałe elementy wyposażenia wg. potrzeb projektu.

44 Odbudowa boiska sportowego przy ulicy Wilka

Rodzaj: Zadanie małe

Dzielnica: Bykowina

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Na terenie, gdzie od wielu lat miało miejsce boisko, dziś będące w złym stanie, zostanie przygotowane podłoże pod stworzenie poliuretanowej nawierzchni o powierzchni 608m2, na której wytyczone zostanie boisko do mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej z bramkami oraz boisko do siatkówki ze słupkami.

45 Poszerzenie funkcjonalności obiektu Burloch Arena

Rodzaj: Zadanie duże

Dzielnica: Orzegów

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt zakłada: doposażenie sztucznego lodowiska o sztuczną nawierzchnię, w postaci plastikowych paneli do jazdy na rolkach i wrotkach, doposażenie sztucznego lodowiska o zakup nowych band z osłonami, budowa przebieralni wraz z tablicą informacyjną, doprowadzenie energii wytwarzanej na farmie fotowoltaicznej przy ul. Bytomskiej 13 do obiektu lodowiska i rolkowiska.

×