projekt nr 17

17. Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe


Opis projektu

Budowa parkingu wzdłuż ulicy A. Zgrzebnioka łączącego istniejące parkingi przy budynkach 12-14-16 wraz z ich remontem (dopasowanie nawierzchni). Budowa chodnika równoległego do parkingu.

Uzasadnienie realizacji projektu

deficyt miejsc postojowych. Brak miejsc do parkowania wzdłuż ulicy A. Zgrzebnioka i na istniejącym parkingu wymusza na mieszkańcach parkowanie samochodów często w miejscach do tego nieprzeznaczonych (trawniki, chodniki). Obecnie istnieje możliwość powiększenia ilości miejsc parkingowych.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępne

Opis lokalizacji

Ruda Śląska - Bykowina ul. A. Zgrzebnioka nr działki 1164/133, 1303/142, 1301/142, 1299/142

Zgłoszone zadanie pn. „Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „17”.