projekt nr 14

14. Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

W ramach utworzenia strefy gier i rekreacji ma byś wykonane:
- zerwanie starej nawierzchni na części placu szkolnego oraz na dojściu do placu od strony osiedla, od ul, J. Curie;
- przygotowanie podłoża pod położenia kostki brukowej;
- wykonanie wokół części placu obrzeży betonowych (część placu będzie bezpośrednio sąsiadować z terenem wcześniej wyłożonym kostką);
- zamontowanie ławek i koszy wokół placu;
- wykonanie na placu planszy do szachów ogrodowych z kostki brukowej o innym odcieniu;
- nałożenie na kostkę brukową gier podwórkowych;

Uzasadnienie realizacji projektu

Utworzenie strefy gier i rekreacji na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 8 w połączeniu z istniejącym placem zabaw stworzy przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla uczniów naszej szkoły jak również dla rodziców z dziećmi. Nałożenie gier podwórkowych na wyłożony kostką plac przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej dzieci, co idzie w parze z promująca ruch filozofią szkoły. Szachy ogrodowe staną się kolejną atrakcją w naszej szkole. Nauka gry w szachy, która znalazła się w podstawie programowej, może stać się okazją do spotkań towarzyskich, łącząc się jednocześnie z nauką logicznego myślenia. Strefa gier i rekreacji wykorzystywana będzie również na zajęciach lekcyjnych a także w czasie przerw śródlekcyjnych, przyczyniając się do aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo ważnym aspektem związanym z wykonanym zadaniem będzie podniesienie bezpieczeństwa na placu szkolnym jak i na dojściu. Istniejąca nawierzchnia może stwarzać zagrożenie. Strefa gier poprawi estetykę otoczenia.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępna strefa gier i rekreacji dedykowana będzie dla wszystkich zainteresowanych. Korzystać z niej będą dzieci i młodzież naszej szkoły, dzieci z okolicznych osiedli oraz społeczność lokalna. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy w ciągu całego roku strefa gier i rekreacji dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych do zmroku (kiedy to teren szkoły jest zamykany). Natomiast w czasie trwania zajęć lekcyjnych strefa będzie służyć uczniom naszej szkoły, zarówno na lekcjach jak i na przerwach śródlekcyjnych, przyczyniając się zwiększenia aktywności ruchowej.

Opis lokalizacji

Ruda Śląska - Wirek plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Głównej 1 wejście od ul. J. Curie Działka nr 1926/34

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wyłożenie kostką części placu szkolnego wraz z drogą dojścia ok. 900 m290 000 złOferta cenowa firm brukarskich w internacie
2Zestaw gier podwórkowych ( 4 szt) (wraz z montażem)11 700 złcennik 9dots.pl
3Szachy ogrodowe1 420 złcennik szachyogrodowe.pl
4Ławki bez oparcia Park Lux 6 sztuk2 634 złcennik dajar.pl
5Parkowe kosze na śmieci 2 szt.1 486 złcenik eko-arkady.pl
Łącznie: 105 755 zł

Zgłoszone zadanie pn. „Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „14”.