projekt nr 38

38. Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego


Opis projektu

1. Wykonanie projektu na przedmiotowy zakres prac
2. Wykonanie tężni solankowej zadaszonej
3. Wykonanie przyłączy, doprowadzenie mediów energetycznych (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
4. Wykonanie alejki wokół tężni oraz łączącej z istniejącą alejką
5. Wykonanie ławek wokół tężni
6. Wykonanie zjazdu do wózków (dziecięcych i inwalidzkich) na istniejących schodach prowadzących do strefy aktywności
7. Zakup, montaż stojaków rowerowych
8. Urządzenie terenu w pobliżu tężni, wykonanie nasadzeń (drzew, krzewów, trawy) w najbliższej okolicy w strefie aktywności

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt przewiduje budowę tężni solankowej zadaszonej na terenie strefy rekreacji rodzinnej na osiedlu Bykowina. Jest to teren całodobowy oświetlony i monitorowany. Ponadto jest on usytuowany bardzo blisko Gródka Średniowiecznego, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność obu tych miejsc. W ramach projektu przewiduje się też wykonanie dodatkowych prac na terenie wokół tężni w strefie aktywności rodzinnej poprawiających funkcjonalność tego miejsca i dostępność dla inwalidów i osób z wózkami dziecięcymi. Ponieważ tężnia solankowa będzie otwarta przez 24 h będą mogli korzystać z niej wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej, zarówno dzieci jak i dorośli. Tężnia solankowa to także ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu jak również atrakcja turystyczna. W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców i turystów w każdym wieku.

Ogólnodostępność

Efekty zadania ogólnodostępne, bez ograniczeń czasowych

Opis lokalizacji

ul. Górnośląska, działki nr 1149/142, 1096/88, 148, 1097/88

Zgłoszone zadanie pn. „Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „38”.