projekt nr 32

32. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

Planowana do realizacji wielofunkcyjna infrastruktura sportowa w ramach projektu będzie się składała z następujących elementów:
- zestaw Street Workout,
- elementy siłowni zewnętrznej,
- nawierzchnia z płyt gumowych SBR,
- zagospodarowanie terenu w postaci ławek i zestawu piknikowego, koszy, tablicy regulaminowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

SP nr 24 składa się z dwóch budynków szkolnych z przynależną infrastrukturą zewnętrzną. Budynek szkoły usytuowany przy ul. ks. Pawła Lexa 14 posiada salę gimnastyczną, natomiast nie posiada praktycznie żadnej zewnętrznej infrastruktury sportowej (pozostałości po betonowym boisku do koszykówki i boisku do piłki ręcznej oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni pouliretanowej nie nadającej się do użytkowania. Uczniowie szkoły w liczbie … oraz ponad 25 tysięczna społeczność dzielnicy potrzebuje urozmaiconej infrastruktury sportowej służącej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz sportowego trybu życia. Inicjatywna stworzenia Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej zrobiła się wśród mieszkańców dzielnicy, którzy dostrzegają przestrzeń do tworzenia takich miejsc w obrębie swojego miejsca zamieszkania. W Halembie I próżno szukać takich miejsc, służących zarówno uczniom szkoły oraz osobom w każdym wieku.

Ogólnodostępność

Planowana do realizacji infrastruktura sportowa w ramach projektu pn. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców miasta przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń czasowych. Korzystać z niej będą mogły osoby w każdym wieku (osoby małoletnie pod opieką opiekunów prawnych). Teren jest administrowany przez SP nr 24, której dyrekcja dopełni wszelkich starań aby nowopowstała infrastruktura była należycie dozowana i utrzymana w odpowiednim stanie technicznym

Opis lokalizacji

ul. księdza Pawła Lexa 14, 41-706 Ruda Śląska, działka 3632/66, dokładne miejsce realizacji to część działki za boiskiem do piłki ręcznej od strony ul. Sokolskiej

Zgłoszone zadanie pn. „Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „32”.