projekt nr 2

2. Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje wykonanie dwutorowej poliuretanowej bieżni (60) wraz ze skocznią do skoku w dal, nowego dojścia z kostki betonowej oraz piłkochwytu z siatki PP oddzielającego boisko, umożliwiającego bezpieczne korzystanie w tym samym czasie z boisk szkolnych, placu zabaw i kreatywnej strefy gier.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem jest zagospodarowanie niewykorzystanego pasa terenu wzdłuż ogrodzenia szkoły, obok kreatywnej strefy gier i placu zabaw w taki sposób, aby dzieci podczas zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego i poza lekcyjnych mogły korzystać z bieżni i skoczni do skoku w dal. Umożliwi pełną realizację podstawowego programu wychowania fizycznego na terenie należącym do szkoły, co ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć (w budynku szkoły przy ul. Joanny 13 uczą się dzieci młodsze).

Ogólnodostępność

Teren jest ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy, szczególnie dla mieszkańców ulic: Joanny, Solskiego, Przedszkolna, Podlas i Stara. Z boiska szkolnego i placu zabaw korzystają nie tylko uczniowie szkoły, ale dzieci i młodzież z okolicznych ulic. Dojście możliwe jest od ulicy Starej i Solskiego (brama wejściowa obok bunkra)

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Joanny 13, 41-703 Ruda Śląska. Działka nr 1051/45 pozostająca w trawałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej ustanowiona decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2012 z dnia 16 maja 2012 r. Docelowym miejscem powstania bieżni dwutorowej/skoczni do skoku w dal wraz z dojściem jest pas powierzchni wzdłuż ogrodzenia szkoły od strony południowej w pobliżu "Strefy Gier" i placu zabaw znajdujący się w południowej części działki, za budynkiem szkoły.

Zgłoszone zadanie pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „2”.