projekt nr 52

52. Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol


Opis projektu

Wyremontowanie nawierzchni ścieżek z podziałem na spacerową i dla rolek, hulajnog - rekreacyjnie lub zwykła ścieżka dla pieszych utwardzona. Umiejscowienie grilla ogólnodostępnego wraz ze stołem oraz ławkami. Stół do ping-ponga, stół do gry w szachy, stół do gry w piłkarzyki, mini tor do gry w kapsle, stojak na rowery, projekt. Minimalny zakres zadania: ścieżka dla pieszych utwardzona, jeden ze stołów do gry, tor do gry w kapsle tylko w wersji malowanej, grill metalowy trójnogi cena.

Uzasadnienie realizacji projektu

Park Gorgol jest jednym z nielicznych terenów zielonych na osiedlu Ruda. Po rewitalizacji odzyskał swój charakter, jednak brak jest ciekawych rozwiązań dzięki czemu mieszkańcy mogliby spędzać w nim atrakcyjnie swój czas. Dla mieszkańców potrzebne jest miejsce do spacerów i spotkań. Strefa aktywności lokalnej ma na celu ożywić park i stworzyć miejsce spotkań.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępny

Opis lokalizacji

Park Gorgol przy ul. Magazynowej i Wolności nr działki 869/28

Zgłoszone zadanie pn. „Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol”, w zakresie minimalnym (ścieżka dla pieszych utwardzona, jeden stół do gry, tor do gry w kapsle w wersji malowanej, grill metalowy trójnogi), spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „52”.