projekt nr 57

57. Strefa aktywności "Mrówcza Górka"


Opis projektu

Proponowana strefa aktywności jest dedykowana dla mieszkańców Kochłowic, choć nie tylko z uwagi na swoje położenie przy obwodowej trasie rowerowej miasta. Miejsce jest ciche, ustronne, ruch samochodowy uśpiony, jednocześnie w samym sercu "Mrówczej Górki". Mimo to, w promieniu 1 km mieszka kilka tysięcy mieszkańców (kilkaset dzieci w różnym wieku).
Proponowana strefa aktywności oferuje różne formy kreatywnej zabawy, jakie dają urządzenia zaproponowane w projekcie. Dodatkowo jedno z urządzeń jest również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urządzenia szczególnie są dedykowane dla dzieci +7 lecz nie tylko. W dzielnicy Kochłowice nie ma żadnej strefy rekreacji dedykowanej dla dzieci starszych. Mobilus, Agito dają taką możliwość.
Atutem wnioskowanej lokalizacji jest sąsiedztwo parkingu, który w zasadzie swojej pierwotnej funkcji nie pełni. Obecnie dzieci i dorośli na różnorodny sposób wykorzystują go jako plac do gier, jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach i innych pojazdach.
Oprócz czterech urządzeń (dających naprawdę spore możliwości aktywności) proponujemy kilka ławek oraz stojak na rowery. Całość  ze względów bezpieczeństwa proponujemy ogrodzić.
Teren częściowo będzie wyłożony bezpieczną nawierzchnią (dwa urządzenia posiadają taki wymóg), pozostała część to teren trawiasty (obecnie wykorzystywany np. na pikniki na kocach).

Uzasadnienie realizacji projektu

Istnieje potrzeba urządzenia niewielkiej strefy rekreacji w zachodniej części dzielnicy Kochłowice. Obecnie jedynym, bezpiecznym miejscem są Planty, są one jednak dość oddalone od wnioskowanej lokalizacji. Pomimo charakteru dzielnicy (zabudowa jednorodzinna), w tej części dzielnicy mieszka sporo dzieci i młodzieży, które nie mają żadnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W okolicy wciąż powstają licznie nowe osiedla deweloperskie i budownictwo indywidualne, więc liczba dzieci w okolicy stale rośnie. Ponadto, licznie przejeżdżający w tym rejonie rowerzyści skorzystają na tej atrakcyjnej formie przystanku na szlaku.
Warto nadmienić, że obecnie parking, z uwagi na swój charakter służy jako miejsce do jazdy rowerem, prowadzone są zajęcia rolkarskie z lokalnymi instruktorami, a nawierzchnia służy jako przestrzeń do gier poziomych (kreda, klasy, guma).

Ogólnodostępność

Teren będzie ogrodzony, dostępny przez furtkę całodobowo przez mieszkańców "Mrówczej Górki", tzw. "zidlongów"' mieszkańców Kochłowic oraz rowerzystów z obszaru całego miasta. Teren jest oświetlony - w pobliży znajdują się latarnie uliczne, doświetlające parking.

Opis lokalizacji

ul. Oświęcimska, część działki nr 1780/20, skwer przy parkingu

Zgłoszone zadanie pn. „Strefa aktywności "Mrówcza Górka"”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „57”.