projekt nr 1

1. Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica


Opis projektu

Zaprojektowanie i wybudowanie małego kompleksu zrównoważonych terenowych tras rowerowych w rejonie dawnego wyciągu narciarskiego w Parku Strzelnica w Bielszowicach. W ramach kompleksu mogłyby się zawierać jednokierunkowe trasy o różnym przeznaczeniu i stopniu trudności, np.:
- łatwa trasa typu singletrack/flow przeznaczona dla początkujących i dzieci - o niewielkim nachyleniu i umiarkowanych nierównościach terenu (muldach) - najlepiej wybudowana po najdłuższym obwodzie kompleksu,
- średnia trasa typu singletrack/flow - o większym nachyleniu i trudniejszych przeszkodach ("stoliki", "dropy"),
- trudna trasa MTB/XC - zawierająca fragmenty podjazdów oraz wymagające podłoże (korzenie, kamienie, "rockgardeny"),
- trasa typu bikepark - zawierająca duże przeszkody do skakania("stoliki", "gapy", "dropy"),
- trasy podjazdowe - zestaw ścieżek łączących początki i końce poszczególnych tras.
Trasy powinny spełniać dobre praktyki i założenia zrównoważonych tras rowerowych opisane w następujących publikacjach: książka Trail Solutions - IMBA's Guide to Building Sweet Singletracks, autor: Vernon Felton, ISBN 0-9755023-0-1 2004, książka Bike Parks IMBA's Guide to New School Trails, autor Bob Allen, ISBN 0-9755023-2-8 2014.
Niezwykle ważne jest wykorzystanie walorów terenowych wzgórza, w szczególności pozostałych po wyciągu narciarskim wąwozów.
Należy również zapewnić infrastrukturę towarzyszącą: ławki, stojaki na rowery, śmietniki, oznaczenia tras a także regulamin (m.in. wymagający jazdy w kasku).

Uzasadnienie realizacji projektu

Stawianie na rozwój sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych. Dalszy rozwój i rozbudowa infrastruktury Parku Strzelnica. Wysokie zainteresowanie podobnymi inwestycjami w innych lokalizacjach (w szczególności podobny rozmiarami Wiśniowiec w Rybniku, ale także np. Stefanka i Cyganka w Bielsku-Białej)

Ogólnodostępność

Dostępność ograniczona tylko brakiem sztucznego oświetlenia. Wymóg korzystania w kasku.

Opis lokalizacji

działka nr 4109/546

Zgłoszone zadanie pn. „Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „1”.