projekt nr 39

39. Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

1. Budowa ścieżki korekcyjno-kompensacyjnej. Wytyczenie i wykonanie koryta pod ścieżkę z zagospodarowaniem lub wywiezieniem urobku, podbudowa, wylanie dywanika nawierzchni terraway, ułożenie obrzeży, wykonanie przebruków z kostki granitowej na zakończenie ścieżki.
2. W zakresie doposażenia placu zabaw:
- dostawa, zakup oraz montaż zestawu zabawowego, w skład którego wchodzą następujące elementy dostosowane do możliwości dużej oraz małej motoryki dzieci w zróżnicowanym wieku przedszkolnym, wzbogacające aktywność fizyczną, rozwijające jednocześnie twórcze myślenie, a także uczące pracy zespołowej i sprzyjającej dialogowi i nawiązaniu nowych kontaktów:
1. wieża z dachem, wysokość podestu 100 cm - 1 szt.
2. wieża bez dachu, wysokość podestu 100 cm - 1 szt.
3. wieża z dachem, wysokość podestu 60 cm - 1 szt.
4. wieża bez dachu, wysokość podestu 60 cm - 1 szt.
5. ślizg nierdzewny - 2 szt.
6. balkonik - 2 szt.
7. gra integracyjna w kółko i krzyżyk - 1 szt.
8. liczydło - 1 szt.
9. pomost stały ze sztachetkami HDPE - 1 szt.
10. wejście schody - 1 szt.
11. boczki z płyty HDPE - 8 szt.

- Zakup trzech piaskownic HDPE 300x300 cm wraz z plandekami w celu rozwijania sprawności manualnej podopiecznych. Piaskownice zostaną rozmieszczone na 3 niezależnych od siebie placach zabaw ze zróżnicowaniem wiekowym dzieci w nich przebywających w celu uniknięcia tłoku w piaskownicach, a także dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci w nich przebywających. Piaskownice będą odpowiednio przeznaczone dla: 3-4-latków, 5-cio latków, 6-cio latków. Plandeki natomiast zapewnią odpowiedni stan higieniczno-sanitarny piaskownic oraz stworzą ochronę przed zanieczyszczeniami.
- Zakup oraz montaż regulaminu placu zabaw.
- Zakup ławeczek dla zapewnienia komfortu przebywania na placu zabaw starszych członków rodzin.
3. Wykonanie ścieżki doprowadzającej do placu zabaw oraz ścieżki sensorycznej wraz z wyrównaniem terenu.
4. Wykonanie nowego ogrodzenia wokół przedszkola dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw, a także ścieżki sensorycznej. Rozbiór starego ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż furtki oraz bramy. Długość ogrodzenia ok 140 m.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren Miejskiego Przedszkola nr 37 jest integralną częścią okolicy, w której jest usytuowany. Mieści się w centrum osiedla mieszkaniowego, w pobliżu lokalnych sklepów, co podnosi atrakcyjność lokalizacji przedszkola.
Od lat jest miejscem, na którym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spotykają się całe rodziny w czasie wolnym, a także kontynuowane są przedszkolne przyjaźnie po skończonych zajęciach edukacyjnych.
Nowy plac zabaw wspomoże szereg działań przedszkola, którego priorytetem jest otwartość na lokalne środowisko.
Ścieżka sensoryczna natomiast wyjdzie naprzeciw problemom, z jakimi borykają się dzisiejsi rodzice, z jednej strony zdający sobie sprawę z nadpobudliwości własnych dzieci, z drugiej zaś, mający świadomość wszechobecnej technologii, odrywające dzieci od rzeczywistości i pozbawiające aktywności fizycznej. Rodzice z sentymentem wspominają własne dzieciństwo oraz czas spędzony na placu zabaw. Twierdzą, że współczesnym dzieciom brakuje rzeczywistych kontaktów

Ogólnodostępność

W godzinach porannych korzystają przedszkolacy
W sezonie letnim - ogólnodostępne w godz. 16:00 - 20:00
W sezonie wczesna wiosna, jesień - ogólnodostępne w godz. 16:00 - 19:00
W sezonie zimowym - ogólnodostępne w godz. 16:00 - zapadnięcia zmroku
W czasie przerwy wakacyjnej, gdy w przedszkolu nie ma dyżuru - ogólnodostępne 8:00 - 20:00

Opis lokalizacji

ul. Obrońców Westerplatte 7 A:2684/164, 2697/164, 2699/164

Zgłoszone zadanie pn. „Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „39”.