projekt nr 12

12. Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout


Opis projektu

Wymiana nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego na powierzchni 200 m2 o wymiarach 20mx10m, na bezspoinową syntetyczną nawierzchnię EPDM z barwnymi wzorami. Nawierzchnia powinna mieć grubość 100mm, aby spełniać parametry amortyzacyjne dla urządzeń ze współczynnikiem wysokości upadku (HIC) do 2,5m. Zakup i montaż urządzeń sportowych typu street workout firmy Buglo.pl o numerach katalogowych 7623, 7616, 6018 składających się z systemu drążków, poręczy, drabinek oraz ławeczek, które umożliwiają przeprowadzenie treningu crossfit

Uzasadnienie realizacji projektu

"Strefa crossfit" to oferta skierowana przede wszystkim siłownie plenerowe nie są dla niej atrakcyjne. Siłownie typu street workout stają się coraz popularniejsze, jednak na mapie naszego miasta nie jest ich zbyt wiele. Dodatkowo lokalizacja na terenie szkoły gwarantuje intensywne wykorzystanie obiektu, głównie podczas zajęć WF oraz podnosi poziom bezpieczeństwa i kontroli dzięki istniejącemu systemowi monitoringu.

Ogólnodostępność

Godziny otwarcia:
1. od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do zmierzchu,
2. w weekendy, wakacje i ferie zimowe od godz. 8.00 do zmierzchu

Opis lokalizacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska. Fragment asfaltowego boiska szkolnego o wym. 20mx10m zlokalizowany od strony drogi dojazdowej i sali gimnastycznej

Zgłoszone zadanie pn. „Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout”, spełnia wymogi określone w uchwale nr PR.0007.69.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok oraz w zarządzeniu nr SP.0050.1.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok, zatem zostanie poddane pod głosowanie mieszkańców.
Zadanie będzie ujęte w wykazie zadań możliwych do realizacji pod numerem ewidencyjnym „12”.