projekt nr 5

5. Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach


Opis projektu

Zerwanie oraz utylizacja starej warstwy nawierzchni boisk sportowych, naprawa podłoża pod wymienianą nawierzchnię, położenie nowej warstwy poliuretanowej typu natrysk, wymiana belki do skoku w dal, wymiana piłkochwytów.

Opis lokalizacji

Boisko sportowe na terenie SP18 oraz ZSO3

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki