projekt nr 15

15. Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja


Opis projektu

Budowa chodnika o długości 300 mb i szerokości 1,5 m. Początek przy ul. J.S. Dworaka, koniec przy parkingu znajdującym się przy ul. 1 Maja, w pobliżu cmentarza komunalnego. Ustawienie wzdłuż chodnika 2 szt. koszy na śmieci.

Opis lokalizacji

Działki nr 3230/54, 2619/54, 3226/2893 w okolicach parkingu znajdującego się przy cmentarzu komunalnym

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki