projekt nr 9

9. Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu


Opis projektu

Na boisku szkolnym ma powstać Kreatywna Strefa Gier obejmująca miasteczko ruchu drogowego oraz stanowiska do gier indywidualnych i zespołowych. Zakres prac to: wymiana nawierzchni asfaltowej, krawężników, nałożenie kolorowych nakładek na boisko, które utworzą miasteczko ruchu drogowego oraz strefę gier, parking dla rodziców korzystających razem z dziećmi z kreatywnej strefy gier

Opis lokalizacji

Działki nr 3030/159, 3034/159, 2306/159 boisko Szkoły Podstawowej nr 6 oraz działki znajdujące się w sąsiedztwie szkoły pomiędzy ogrodzeniem szkoły i ul. Bytomską.

Opis realizacji

Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie - miejsca postojowe.

Postęp realizacji

Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie - miejsca postojowe.

Zweryfikowany pozytywnie