projekt nr 3

3. Rudzkie miasteczko ruchu drogowego


Opis projektu

Wykonanie kompleksowego obiektu dla rowerzystów, przeznaczonego do praktycznego uczenia dzieci i młodzieży bezpiecznego korzystania z dróg, składającego się z jezdni, ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych, różnego typu skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych. Wykonanie małej architektury, ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu obiektu.

Opis lokalizacji

Działka nr 2491/244 przy ul. Kolberga, za modelarskim torem wyścigowym.

Zweryfikowany pozytywnie