projekt nr 33

33. Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

Budowa siłowni zewnętrznej 14-stanowiskowej wraz z zakupem i montażem urządzeń, ławek, regulaminu siłowni oraz śmietników.

Opis lokalizacji

Działki nr 2948/195, 2951/205 przy ul. Kałusa 3

Zweryfikowany pozytywnie