projekt nr 6

6. Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu MP Nr 25


Opis projektu

Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni syntetycznej dla części terenu - ok. 140 m2, wymiana istniejącej nawierzchni mocno zróżnicowanej materiałowo na nową z kostki brukowej - ok. 300 m2, zakup nowych urządzeń zabawowych w celu doposażenia ogródka zabaw, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury, zakup nowych ławek.

Opis lokalizacji

Działka nr 617/14, ogród przedszkolny Miejskiego Przedszkola nr 25

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki