projekt nr 9

9. Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w Orzegowie


Opis projektu

Ułożenie kostki behaton na utwardzonej powierzchni, ułożenie krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych.

Opis lokalizacji

Ul. W. Czapli, nr działek 2334/246, 1509/246

Opis realizacji

Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie: wymiana kanalizacji

Postęp realizacji

Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie: wymiana kanalizacji

Zweryfikowany pozytywnie