projekt nr 2

2. Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach


Lokalizacja

Tereny Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

Opis projektu

Stworzenie systemu monitoringu obejmującego całość zewnętrznych terenów SP nr 18 oraz ZSO nr 3 z kamerą „na żywo”.

Zweryfikowany pozytywnie