projekt nr 13

13. Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne


Opis projektu

Montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych (siłownia napowietrzna), wykonanie piaskownicy, ustawienie ławeczek dla opiekunów, koszy na śmieci i zabezpieczenie terenu (piaskownicy) przed psami.

Opis lokalizacji

Ul. Do Dworca naprzeciw pomnika Powstańców Śląskich, nr działki 3636/126

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki