projekt nr 4

4. Plac zabaw i boisko


Opis projektu

Wykonanie ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną oraz placu zabaw dla dzieci, a także uporządkowanie trawnika przynależącego do placu zabaw oraz ustawienie stolików i ławek na tym terenie.

Opis lokalizacji

Ul. Solskiego, nr działek 4.3-668/84 i 4.3-676/37

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki