projekt nr 12

12. Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie "Strefy Aktywności Ruchowej" poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiwicza 15 w Rudzie Śl. 1


Opis projektu

Zainstalowanie siłowni napowietrznej oraz urządzeń street workout - zestaw maxi, odnowienie istniejących ławek i wytyczenie nowych alejek na skwerze.

Opis lokalizacji

Ul. Mickiewicza 15, nr działki 7.210/11

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki