projekt nr 37

37. ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

Założeniem projektu jest powstanie bezpłatnej, ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej służącej aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnicy Ruda oraz niepełnosprawnej młodzieży. Siłownia umieszczona zostanie na terenach zielonych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej. Projekt obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej.
2. Wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie kostką brukową ternu pod urządzenia siłowni.
3. Zakup, dowóz i montaż urządzeń siłowni zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, każde urządzenie zawierać będzie instrukcję obsługi, (dopuszcza się zmianę konfiguracji poszczególnych zestawów).
4. Zakup, dowóz i montaż ławeczek, regulaminów i koszy na śmieci.
5. Instalację i podłączenie kamery do istniejącego monitoringu.
6. Promocję zadania.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej ma służyć aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnicy Ruda oraz niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej. Inicjatywa ta, wpisuje się w rozwój społeczności stosującej profilaktykę zdrowia oraz dbającej o poprawę jakości życia. Umożliwia bezpłatny trening w siłowni plenerowej, daje możliwość mieszkańcom dzielnicy oraz uczniom szkoły poprawę kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej, poprawy krążenia krwi i wspomożenia odporności, a poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, może również służyć rehabilitacji. Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń stwarza profesjonalne i bezpieczne miejsce czynnego wypoczynku dla młodzieży, seniorów i rodziców z dziećmi. Siłownia składać się będzie z urządzeń typu wahadło, wioślarz, wyciąg itp. Wszystkie urządzenia wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Siłownia będzie wyposażona w regulamin, instrukcję obsługi urządzeń, ławeczki oraz kosze.

Ogólnodostępność

Siłownia zewnętrzna służyć będzie wszystkim mieszkańcom dzielnicy, bez względu na wiek, płeć, zawód czy kondycję fizyczną. Siłownia ze względów bezpieczeństwa dostępna była by w godzinach od 7.00 do 20.00, z zastrzeżeniem, że do godziny 15.00 pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń mieliby niepełnosprawni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych. Obszar, na którym mogłaby być zrealizowana inwestycja, jest terenem ww. placówki oświatowej.

Opis lokalizacji

Ruda Śląska 41-700 ul. Bujoczka 2, Działka nr 808/93 Alternatywnie Działka 812/92Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
„Żyj zdrowo na sportowo – budowa siłowni napowietrznej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej”, został
dopuszczony do głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „37”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda