projekt nr 36

36. Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.


Opis projektu

1/ Wykonanie miniboiska wielofunkcyjnego o wymiarach co najmniej 10 x 24 [m] winno obejmować następujące prace:

a/ usunięcie wierzchniej warstwy aktualnego boiska do koszykówki oraz pasa asfaltu o szerokości ok 3 m w rejonie parkingu ul. Ułańskiej w celu zachowania przepisowych odległości od miniboiska.
Miejsce, z którego zostanie ściągnięty asfalt nie jest użytkowane przez samochody. W ostatnim czasie nikt spośród mieszkańców nie występował o dodatkowe miejsca
parkingowe. Poza tym asfalt ten jest spękany i nierówny.
b/ przesunięcie latarni w miejsce odpowiednio oddalone od boiska i placu zabaw,
c/ niwelację terenu, wraz z budową odwodnienia,
d/ położenie nowej warstwy (np. trawy syntetycznej, ewentualnie poliuretanowej) wraz z malowaniem linii,
e/ zakup nowych bramek, ewentualnie montaż siatek na bramkach istniejących w terenie,
f/ montaż piłkochwytów/ogrodzenia od strony ul. Husarskiej od strony ul. Ułańskiej,
g/ możliwość dostosowania infrastruktury boiska do gry w kometkę, siatkówkę i koszykówkę.

2/ Wykonanie placu zabaw winno obejmować następujące etapy:
1/ niwelację terenu i przygotowanie podłoża,
2/ montaż tyrolki, huśtawki, ścianki wspinaczkowej, drabinek i karuzeli dla dzieci młodszych

Ponadto należy wykonać dojście do boisk np. od strony parkingu przy ul. Ułańskiej. W pobliżu należy zamontować kosz na śmieci, stojaki na rowery i 1 ławeczkę.

Położenie boiska nie koliduje z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - na terenach MN1 dopuszcza się zieleń urządzoną wraz z urządzeniami sportu i rekreacji.
Przedmiotowy teren należy do Gminnego zasobu nieruchomości.

Uzasadnienie realizacji projektu

1/ Korzystanie z boiska i placu zabaw bedzie miało duże wartości terapeutyczne jak i profilaktyczne dla wczesnego rozwijania zainteresowań sportem i zdrowym trybem życia wśrod dzieci i dorastającej młodzieży. 2/ Infrastruktura sportowo rekreacyjna w pobliżu miejsca zamieszkania daje możliwość podejmowania aktywności sportowej w towarzystwie rodziny. Wpłynie też pozytywnie na integrację lokalnej społeczności (sąsiadów). 3 /Dobudowanie przy boisku placu zabaw jest dodatkowym atutem dla rodziców posiadających więcej dzieci, gdzie starsze mogą grać a młodsze mogą się bawić na placu zabaw. 4/ Atutem podwórka jest jego lokalizacja - miejsce widoczne z wielu budynków osiedla i blisko miejsca zamieszkania. Rodzice będą mieć większą kontrolę nad bezpieczeństwem dzieci, jeżeli one będą spędzać czas bliżej swojego domu. 5/ Młodsze dzieci będą czuły się bezpieczne, a jednocześnie poprzez wspólną zabawę w gronie rówieśników z podwórka, będą w sposób prawidłowy nabywały kompetencji społecznych.

Ogólnodostępność

Miejsce będzie ogólnodostępne. Korzystanie nieodpłatne, zgodnie z ustalonym regulaminem korzystania tak jak na innych obiektach tego typu.

Opis lokalizacji

Ruda Śląska - Bielszowice rejon ul. Husarskiej działka geodezyjna numer 2376/98.Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
"Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej
w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach”, został dopuszczony do głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „36”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda