projekt nr 20

20. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej – Etap II


Opis projektu

Zakres zadania pn. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej – Etap II będzie składała się z następujących elementów:
- wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Poniżej zostaną podane dokładane elementy składowe zadania inwestycyjnego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Incjatywa stworzenia Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej zrodziła się w 2018 r. wśród mieszkańców dzielnicy, którzy dostrzegają przestrzeń do tworzenia takcich miejsc w obrębie swojego miejsca zamieszkania. W Halembie I próżno szukać takich miejsc, służących zarówno uczniom szkoły oraz osobom
w każdym wieku.
W 2018 r. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej (zestaw Street Workout, elementy siłowni zewnętrznej) zgłoszona w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 uzyskała 520 głosów.
Mając na uwadze duży odzew społeczny, inicjatorzy tego projektu postanowili zgłosić do Budżetu Obywatelskiego 2020 kolejny projekt pn. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy SP nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej – Etap II, który zakłada budowę zewnętrznego boiska do siatkówki oraz bieżni i skoczni do skoku w dal. Posiadanie takiej infrastruktury przez szkołę jest niezbędne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców dzielnicy.

Ogólnodostępność

Planowana do realizacji infrastruktura sportowa w ramach projektu pn. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej – Etap II będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców miasta przez siedem dni
w tygodniu, bez ograniczeń czasowych. Korzystać z niej będą mogły osoby w każdym wieku (osoby małoletnie pod opieką opiekunów prawnych). Teren jest administrowany przez Szkołę Postawową nr 24, której dyrekcja dopełni wszelkich starań aby nowopowstała infrastruktura była należycie dozorowana
i utrzymana w odpowiednim stanie technicznym.

Opis lokalizacji

-ul. księdza Pawła Lexa 14, 41-706 Ruda Śląska -nr działki 3632/66 (własność - Miasto Ruda Śląska, trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 24) -dokładne miejsce realizacji, to cześć działki gdzie obecnie istnieją pozostałości po betonowym boisku do piłki ręcznej.Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
Halembska
Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole
Podstawowej nr 24 - ul. księdza
Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej – Etap II”, został dopuszczony do głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „20”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda