projekt nr 30

30. Skwer przy ul. Solidarności w Halembie – miejsce spotkań i integracji


Opis projektu

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącej przestrzeni i wzbogacenie jej o strefę wypoczynkową oraz parking.
Zakres:
1. wykonanie alejek i utwardzonego dojścia do znajdującego się na skwerze krzyża,
2. wykonanie miejsc wypoczynku pod drzewami - ławki okalające drzewa lub podesty,
3. dodatkowe oświetlenie (ilość uzależniona od potrzeb miejsca),
4. wykonanie parkingu na ok. 15 miejsc - oddzielonego od ciągu pieszego żywopłotem,
5. uzupełnienie zieleni,
6. mała architektura – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i na zwierzęce odchody,
7. montaż 2 ławek solarnych z funkcją USB

Uzasadnienie realizacji projektu

Skwer przy ul. Solidarności jest miejscem o dużym potencjale lokalnym, jednak wymaga uporządkowania. Chodniki wymagają przeprojektowania, a mała architektura wzbogacenia o ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i na psie odchody. Wykonanie miejsc odpoczynku wokół drzew (ławki lub podesty okalające drzewa) spowoduje, że starsi mieszkańcy będą mogli odpocząć w cieniu drzew w słoneczne dni. Montaż solarnych ławek przyciągnie w to miejsce młodzież. Po rewitalizacji miejsce to byłoby wykorzystywane w sposób bardziej efektywny i stanowiłoby miejsce spotkań, rozmów i wypoczynku. Wykonanie alejek zapewni sprawną komunikację we wszystkich kierunkach, a jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa koncepcja planistyczna. Wykonanie parkingu oddzielonego od ciągu pieszego uporządkuje kwestię obecnego chaotycznego parkowania na skwerze.

Ogólnodostępność

Skwer przy ul. Solidarności jest miejscem publicznym dostępnym dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i Miasta.

Opis lokalizacji

Skwer przy ul. Solidarności w Halembie Działki nr: 942/3, 623/3, 921/3Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
Skwer
przy ul. Solidarności w Halembie – miejsce spotkań i integracji
”, został
dopuszczony do głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „30”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda