projekt nr 33

33. Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

W ramach projektu wykonany zostanie remont boiska polegający na renowacji nawierzchni akrylowej boiska szkolnego oraz wymianie piłkochwytów. Wyremontowana zostanie także poliuretanowa bieżnia. Zostaną wymienione ławki i kosze na śmieci, uzupełniona kostka betonowa oraz zaadaptowana zieleń wokół obiektu. Uzupełnione zostanie ogrodzenie, tak aby pokrywało się z aktualnymi granicami działki. Wymienione zostaną bramy od strony ul. 11 Listopada. Wymienione zostanie oświetlenie wokół boiska oraz zmodernizowany monitoring terenu zewnętrznego szkoły. Na asfaltowej powierzchni umieszczone zostaną gry kreatywne.

Uzasadnienie realizacji projektu

Modernizacja infrastruktury sportowej pozytywnie wpłynie na atrakcyjność i na poprawę warunków użytkowania boiska, z którego poza godzinami pracy szkoły chętnie korzystają mieszkańcy Bykowiny. Stworzenie strefy gier kreatywnych zachęci do aktywnego wypoczynku młodszych mieszkańców dzielnicy. Wymiana ławek i aranżacja terenu zielonego uprzyjemni wypoczynek. Remont ogrodzenia i monitoringu poprawią poziom bezpieczeństwa na terenie obiektu sportowego, a także zapobiegnie dewastacji mienia.

Ogólnodostępność

Teren jest ogólnodostępny, jest częściowo ogrodzony, ale nie zamykany. Poza godzinami pracy szkoły (po zakończeniu zajęć lekcyjnych), aż do późnego wieczora mogą z niego nieodpłatnie korzystać mieszkańcy.

Opis lokalizacji

Ruda Śląska, ul. 11 Listopada 15, działka 1786/36Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
„Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły
Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej”, został dopuszczony do
głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „33”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda