projekt nr 46

46. Śląski Plac Zabaw i Rekreacji w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury


Lokalizacja

OGRÓD PRZYLEGŁY DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY PRZY ULICY NIEDURNEGO 69; NR DZIAŁKI 1.2332/88; SKATALOGOWANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO TEREN ZP1 – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ, NA KTÓRYCH DOPUSZCZALNE JEST LOKALIZOWANIE URZĄDZEŃ SPORTU I REKREACJI, W TYM PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH.

Skrócony opis

Śląski Plac Zabaw i Rekreacji w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Plac zabaw nawiązujący do tradycji śląska i Nowego Bytomia.

Opis projektu

W ramach zadania powstanie plac zabaw dla dzieci umiejscowiony na południowej stronie ogrodu. W zamierzeniu plac zabaw miałby nawiązywać do szeroko pojętej stylistyki śląskiej: kształt lokomotywy (przejeżdżającej przecież przez Nowy Bytom) wraz z wagonikami imitującymi wygląd górniczo - hutniczych kolei wąskotorowych, zestaw zjeżdżalni z wieżami oddającymi wygląd huty Pokój. Dominującymi kolorami powinny być czerwony i zielony – kolory charakterystyczne dla śląskich familoków (ram okiennych, podłóg). Na placu zabaw nie może zabraknąć huśtawki czy trzepaka (śląskiej klopsztangi).
Ważną składową projektu jest przygotowanie terenu pod plac zabaw. Bezpieczny plac zabaw - to miejsce z podłożem piaskowym i/lub sprężystym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ogród przy ulicy Niedurnego jest terenem zieleni zlokalizowanym w obrębie ścisłego centrum Nowego Bytomia; przylega do najważniejszej instytucji kulturalnej miasta – Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty; jest położony niedaleko Miejskiego Przedszkola nr 17; przede wszystkim stanowi miejsce odpoczynku mieszańców tak Nowego Bytomia, którzy poszukują miejsc zielonych w celach rekreacji i zabawy dla dzieci, jak i całej Rudy Śląskiej, szczególnie tych, którzy przyjeżdżają do Nowego Bytomia, aby załatwiać sprawy urzędowe, oczekują z dziećmi na zajęcia w MCK. Należy nadmienić, że ogród jest także miejscem aktywności kulturalnej uczestników półkolonii organizowanych przez MCK oraz miejscem organizacji rodzinnych festynów – górniczych czy hutniczych.

Ogólnodostępność

Zasady korzystania z efektów zadania przez ogół mieszkańców (np. godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)
Ogród przyległy do Miejskiego Centrum Kultury jest przestrzenią ogrodzoną płotem, jednakże jest ogólnodostępny – brama ogrodu zamykana jest na noc. Tak więc z placu zabaw korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz goście z ościennych miast a nawet Polski.
Plac zabaw zostanie wyposażony w regulamin, a jego lokalizacja pozwala żywic nadzieję na stałą pieczę pracowników MCK.Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
„Śląski Plac Zabaw i Rekreacji w ogrodzie Miejskiego
Centrum Kultury”, został dopuszczony do głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „46”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda