projekt nr 16

16. Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

W ramach utworzenia strefy gier i rekreacji ma byś wykonane:
- zerwanie starej nawierzchni na części placu szkolnego oraz na dojściu do placu od strony osiedla, od ul, J. Curie;
- przygotowanie podłoża pod położenia kostki brukowej;
- wykonanie wokół części placu obrzeży betonowych (część placu będzie bezpośrednio sąsiadować z terenem wcześniej wyłożonym kostką);
- zamontowanie ławek i koszy wokół placu;
- wykonanie na placu planszy do szachów ogrodowych z kostki brukowej o innym odcieniu;
- nałożenie na kostkę brukową gier podwórkowych;

Uzasadnienie realizacji projektu

Utworzenie strefy gier i rekreacji na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 8 w połączeniu z istniejącym placem zabaw stworzy przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla uczniów naszej szkoły jak również dla rodziców z dziećmi. Nałożenie gier podwórkowych na wyłożony kostką plac przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej dzieci, co idzie w parze z promująca ruch filozofią szkoły. Szachy ogrodowe staną się kolejną atrakcją w naszej szkole. Nauka gry w szachy, która znalazła się w podstawie programowej, może stać się okazją do spotkań towarzyskich, łącząc się jednocześnie z nauką logicznego myślenia. Strefa gier i rekreacji wykorzystywana będzie również na zajęciach lekcyjnych a także w czasie przerw śródlekcyjnych, przyczyniając się do aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo ważnym aspektem związanym z wykonanym zadaniem będzie podniesienie bezpieczeństwa na placu szkolnym jak i na dojściu. Istniejąca nawierzchnia może stwarzać zagrożenie. Strefa gier poprawi estetykę otoczenia.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępna strefa gier i rekreacji dedykowana będzie dla wszystkich zainteresowanych. Korzystać z niej będą dzieci i młodzież naszej szkoły, dzieci z okolicznych osiedli oraz społeczność lokalna. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy w ciągu całego roku strefa gier i rekreacji dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych do zmroku (kiedy to teren szkoły jest zamykany). Natomiast w czasie trwania zajęć lekcyjnych strefa będzie służyć uczniom naszej szkoły, zarówno na lekcjach jak i na przerwach śródlekcyjnych, przyczyniając się zwiększenia aktywności ruchowej.

Opis lokalizacji

Ruda Śląska - Wirek plac szkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Głównej 1 wejście od ul. J. Curie Działka nr 1926/34Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
"Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej
nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej”, został dopuszczony do
głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „16”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda