projekt nr 11

11. Modernizacja boiska wielofuncyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej - Orzegowie


Opis projektu

Opis zadania

Propozycja dotyczy rewitalizacji (przebudowy) istniejącego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, przez:
- wymianę istniejącej nawierzchni twardej (stary asfalt) na nawierzchnię poliuretanową,
- montaż koszy (siatki)
- montaż oświetlenia zewnętrznego
- umieszczenie ławeczek i koszy na śmieci.
Istniejąca w chwili obecnej nawierzchnia boiska nie spełnia oczekiwań stawianych obiektom sportowo-zabawowym, wykorzystywanym na poziomie rekreacyjnym.
W trakcie korzystania z obiektu istnieje zagrożenie doznania kontuzji w wyniku upadku na utwardzone podłoże. Powstające w trakcie gry odgłosy uderzeń piłki o podłoże, potęgowane twardą, nie amortyzującą powierzchnią, wywołują negatywne odczucia u osób przebywających w pobliżu, czy zamieszkujących w okolicznych budynkach.
Projekt zakłada:
1. Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącym podłożu asfaltowym
2. Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
3. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę
4. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

Uzasadnienie realizacji projektu

Podniesienie komfortu korzystania z obiektu wpłynie pozytywnie na aktywność sportową mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. W przyszłości będzie istniała także możliwość rozszerzenia użyteczności obiektu przez jego późniejszą modyfikację (np. naniesienie oznaczeń i dodanie elementów wyposażenia, umożliwiających czasową zmianę jego charakteru, np. w boisko do siatkówki, kometki itp.). Stanowi to niewątpliwy atut projektu, w szczególności na osiedlu odległym od centralnej części miasta, gdzie dostępność do tego typu obiektów jest na zdecydowanie niższym poziomie. Aspekt społeczny jest także bardzo ważny, gdyż bezpośredni kontakt w rzeczywistym świecie jest ważniejszy od świata wirtualnego. Dzieci i młodzież grając wspólnie w gry zespołowe uczy się zasad, zachowań w grupie, reakcji drugiej osoby, wygrywania i przegrywania oraz współpracy pomiędzy osobami, co Polakom jest szczególnie potrzebne.
Rewitalizacja boiska i uporządkowanie terenu wpłynie korzystnie na stan środowiska.

Ogólnodostępność

Teren będzie ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy. Z boiska szkolnego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale dzieci i młodzież z okolicznych osiedli i całej dzielnicy. W dalszej perspektywie przewidujemy utworzenie w tym miejscu parku rekreacyjnego, który dodatkowo podniesie walory terenów zielonych Orzegowa. Społeczność dzielnicy będzie miała możliwość spacerować, bawić się i spędzać wolny czas w miejscu idealnym aby połączyć sport z rekreacją i wypoczynkiem.

Opis lokalizacji

ulica Orzegowska 25 41-704 Ruda Śląska nr działki 4.1-2662Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do
koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej -
Orzegowie”, został dopuszczony do głosowania.
Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „11”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda