projekt nr 17

17. Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej


Opis projektu

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej. Montaż stojaków wraz z tablicami do koszykówki oraz stojaków wraz z siatką do siatkówki. Budowa chodnika z kostki brukowej.

Opis lokalizacji

działka nr 879/527 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Gliniana 2

Zweryfikowany pozytywnie