projekt nr 67

67. Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy)


Opis projektu

Prace remontowe przy ogrodzeniu między kościołem św. Andrzeja Boboli a parkingiem przy ulicy Wyzwolenia, prace ziemne, brukarskie i kamieniarskie przed budynkiem probostwa przy ul. Wyzwolenia 215, zakup sprzętu: stoliki i krzesła, ławy i stołów ogrodowych, lamp, pawilonu ogrodowego.

Opis lokalizacji

Ul. Wyzwolenia, działka nr 1.957/256

Zweryfikowany pozytywnie