projekt nr 27

27. Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1


Opis projektu

Wykonanie prac rewitalizacyjnych terenu polegających na uporządkowaniu terenu, pielęgnacji zieleni, wybudowaniu ścieżek spacerowo-rowerowych, montażu ławek, monitoringu, budowy małego placu zabaw, budowy oświetlenia terenu.

Opis lokalizacji

Działka nr 7.869/28

Zweryfikowany pozytywnie