projekt nr 59

59. Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem


Opis projektu

Remont chodników centralnego i bocznego stanowiących dojście do Domu Kultury. Remont chodnika frontowego przed budynkiem. Remont parkingu z dochodzącą drogą dojazdową na tyłach DK do granic działki.

Opis lokalizacji

Ul. Kokota 170, działka nr 4026/573

Zweryfikowany pozytywnie