projekt nr 31

31. Modernizacja (remont) sali gimnastycznej przy SP nr 6


Opis projektu

Wymiana parkietu oraz malowanie linii, malowanie ścian i sufitu.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8, działka nr 3030/159

Zweryfikowany pozytywnie