projekt nr 26

26. Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu


Opis projektu

Budowa siłowni plenerowej składającej się z 16-tu urządzeń montowanych w parach do pylonów, wykonanie placyków z kostki betonowej z obrzeżami pod urządzenia oraz placyku do przerzucania opon, budowa ogrodzenia metalowego z paneli zgrzewanych, zabudowa małej architektury: ławeczek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery, oświetlenia i monitoringu.

Opis lokalizacji

Działka nr 532/18

Zweryfikowany pozytywnie