projekt nr 43

43. Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego.


Opis projektu

Budowa dwóch pomostów przystosowanych dla niepełnosprawnych wędkarzy i osób korzystających ze sprzętu pływającego, budowa slipu - betonowej pochylni celem bezpiecznego dostępu do wody, możliwość bezpiecznego wodowania sprzętu pływającego, umocowanie brzegu pomiędzy pomostami i slipem, postawienie magazynu na sprzęt wodny, ogrodzenie terenu magazynu płotem, budowa miejsca na ognisko, montaż stojaków na rowery, objęcie terenu inwestycji monitoringiem miejskim, budowa ścieżki edukacyjnej.

Opis lokalizacji

Na północ od brzegu stawu Kokotek, przedłużenie drogi ul. Kokotek, za Urzędem Skarbowym, północny brzeg wraz z drogą gruntową

Zweryfikowany pozytywnie