projekt nr 8

8. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku


Opis projektu

Zagospodarowanie terenu przy piekaroku poprzez wykonanie małej architektury: ławek, urządzeń zabawowych drewnianych, miejsc do grilla, mini sceny, zadaszenia w funkcji wiaty, niwelacji terenu z wykonaniem trawników.

Opis lokalizacji

działki nr: 1772/108, 1774/108, 1771/108, 1775/108 przy ul. Bujoczka

Zweryfikowany pozytywnie