projekt nr 45

45. Ścieżka aktywizacyjna


Opis projektu

Projekt składa się z dwóch części mieszczących się na powierzchni 900 metrów kwadratowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej.
Pierwsza z nich to strefa aktywności fizycznej, czyli siłownia zewnętrzna składająca się z 4 przyrządów do ćwiczeń (jednocześnie może z niej korzystać 9 osób) oraz trzy zabawki z tzw małej architektury (Linarium Piramida prosta wys. 5m; Ścieżka linowa; Zestaw Basic Senior). Druga to strefa rozwoju umysłowego składająca się z stolików ze strategicznymi grami planszowymi typu szachy, warcaby i chińczyk (przeznaczona jednocześnie dla 30 graczy - 5 stolików, każdy z dwoma planszami do gier dla 6 osób i dwoma ławkami).
Całość będzie monitorowana przez trzy kamery (obejmującymi cały teren), a nagrania będą obsługiwane przez sekretariat szkoły.
Nawierzchnia - wylewana bezpieczna powierzchnia, która spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa zostanie wykonane pod dwa elementy, które wymagają zabezpieczenia. Na pozostałym terenie będzie znajdował się trawnik.
Teren, na którym miałaby powstać ścieżka aktywizacyjna wymaga usunięcia starej ścieżki rowerowej (co zostało uwzględnione w kosztorysie).
Dla utrzymania czystości postawione zostaną kosze na śmieci oraz powstanie możliwość ich segregowania.

Do projektu została dołączona wizualizacja z firmy Educarium, z którą projekt był konsultowany z racji na ich doświadczenie i posiadane certyfikaty w tego typu projektach. Firma wykonuje również usługi przygotowania terenu pod tego typu inwestycje, dlatego na tej podstawie został dołączony kosztorys tych robót/prac.
Na terenie trawiastym zostaną ustawione ławki z grami oraz przyrządy do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt będzie jednocześnie służył mieszkańcom osiedla oraz miasta, jak i uczniom szkoły, którzy będą mieli do niego pełny dostęp podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rozwijających logiczne myślenie, zajęć wspierające integrację uczniów oraz podczas przerw śródlekcyjnych w czasie tzw przerw podwórkowych.
Z Ścieżki aktywizacyjnej będą mogły korzystać indywidualne osoby jak i całe rodziny. Na terenie szkoły znajduje się również plac zabaw dla najmłodszych oraz kompleks boisk, co w połączeniu ze Ścieżką Aktywizacyjną stworzy cały kompleks aktywnego spędzania czasu dla całej rodziny i osób w każdym wieku.
Dodatkowym atutem będzie dostępność całego terenu dla osób niepełnosprawnych oraz starszych.
Projekt będzie wspierał zarówno rozwój uczniów jak i integrację mieszkańców osiedla.
Trzy zabawki z tzw małej architektury (Linarium Piramida prosta wys. 5m; Ścieżka linowa; Zestaw Basic Senior) mogą również służyć osobom z zaburzeniami z tzw integracji sensorycznej.

Ogólnodostępność

Teren dostępny całodobowo tak, by każdy mieszkaniec mógł w najdogodniejszym dla siebie czasie z niego korzystać.
Z Ścieżki aktywizacyjnej będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jak i wszyscy mieszkańcy miasta bez ograniczeń.
Dużym ułatwieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz matek z wózkami będzie fakt, iż całość będzie na powierzchni płaskiej, bez konieczności korzystania ze schodów.

Opis lokalizacji

Księdza Józefa Niedzieli 61 41-711 Ruda Śląska Teren za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 13Uprzejmie informuję, że projekt budżetu
obywatelskiego pn.
„Ścieżka aktywizacyjna”, został dopuszczony do
głosowania. Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie
ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „45”. Sekretarz MiastaGrażyna Janduła-Jonda